Om Quinoa - Mere om quinoa og klima

Sammenligningstallet

Når man som fødevareproducent fortæller, at et produkt er klimavenligt, skal man altid sammenligne til et andet produkt, og dette skal være et for forbrugeren relevant alternativ. For de fleste forbrugere vil "standard" quinoa og ris være relevante alternativer til vores quinoa.

Til sammenligningen bruger vi, når de er muligt, tal fra den denstoreklimadatabase.dk, fordi denne database er det tætteste, som man kommer på et realistisk tal for CO2-udledningen for de produkter, som danske forbrugere kan købe. Den er ikke perfekt, men den er for mange forbruger-fødevarer, det bedste, der foreligger.

Denstoreklimadatabse.dk angiver følgende for quinoa:

Vi har for quinoa reguleret databasens tal for Forarbejdning, dvs. for at bearbejde quinoaen fra at være en råvare fra en landmand til at være et produkt til forbrugere. Dette er i databasen sat til 0, men en bearbejdning er altid nødvendig, hvorfor dette ital kke kan være 0. Derfor er CO2-besparelsen ved at anvende vores quinoa i virkeligheden højere.

Vi benytter altså denstoreklimadatabase.dk´s tal for quinoa som et relevant sammenligningstal. Databasen angiver dette til 2,49 kg CO2 pr. kg produkt.

 

CO2-tallet for vores traditionelt dyrkede quinoa

Som man kan se ovenfor, stammer det meste af CO2-udledingen fra quinoa-produktionen fra landbrug og fra følgeskader på naturen, der benævnes ILUC. 

Landbrugsproduktionens CO2:
Da vi benytter quinoa fra bønder, der dyrker den traditionelt med de metoder, der er blevet benyttet i området, hvor quinoaen stammer fra, i de seneste 4000 år, så undgår vi de faktorer, der ellers giver CO2 ved landbrug. Der dyrkes nemlig traditionelt uden maskiner, uden kunstvanding, uden flydende husdyrgødning, og uden sprøjtning i nogen form mod ukrudt.

ILUC:
I vores tilfælde forekommer ILUC ikke, da der ikke forekommer nogen belastning af naturen, hvilket i vid udstrækning er en følge af, at der kun dyrkes traditionelt. Desuden er der nogle mere geografisk og kulturelt betingede forhold:

  • Der har ikke været skov i området i historisk tid, hvilket vil sige de seneste 600-700 år. Området har i mere end 900 år været intensivt dyrket.
  • Markerne er ikke indhegnet, hvilket giver mulighed for områdets eneste større vildt-levende pattedyr, vicuñaen, at bevæge sig frit og spise af quinoaen.
  • Der benyttes ikke maskiner, der kan sammenpresse jorden eller udrydde biodiversitet.
  • Marker, hvor der dyrkes quinoa, er alle flade, uden fare for udvaskning.